اطلاعات دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان هندیجان

اطلاعات دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان هندیجان

عنوان دستگاه مدیر نشانی کدپستی تلفن نمابر
 آب و فاضلاب شهری میرمحمد آقایی خیابان شهید بهشتی-جنب جاده کمربندی ۶۳۵۹۱۴۳۳۳۵ ۵۲۵۷۲۳۶۱ – ۵۲۵۷۲۸۲۲۰ ۵۲۵۷۳۲۱۲
آموزش و پرورش قاسم عباسی خیابان حجاب ۶۳۵۹۱۶۳۳۱۴ ۵۲۵۷۳۴۰۰ – ۵۲۵۷۳۳۳۰ ۵۲۵۷۲۸۱۰
امور مالیاتی مصطفی درویشی خیابان امام خمینی(ره) ۶۳۵۹۱۵۴۷۹۸ ۵۲۵۷۲۴۲۳-۵۲۵۷۲۰۸۴۰ ۵۲۵۷۰۸۳۰
برق اسماعیل شعبانی خیابان امیرکبیر ۶۳۵۹۱۵۴۴۶۶ ۵۲۵۷۶۱۴۱ ۵۲۵۷۶۱۴۱
بنیاد شهید و امور ایثارگران رضا بوعذار خیابان امام خمینی(ره) ۶۳۵۹۱۷۶۳۱۸ ۵۲۵۷۴۱۴۱ – ۵۲۵۷۲۳۳۰ ۵۲۵۷۲۱۲۰
بهزیستی ماشااله مکتوفی ابتدای جاده کمربندی هندیجان – دیلم ۶۳۵۹۱۴۶۳۳۶ ۵۲۵۷۵۱۵۱ – ۵۲۵۷۱۰۷۱ ۵۲۵۷۵۵۱۵
پست مرکزی داود عبادی خیابان انقلاب ۶۳۵۹۱۷۴۸۱۱ ۵۲۵۷۲۲۱۱ ۵۲۵۷۲۲۱۱
تامین اجتماعی صمد شکاری هندیجان شمالی جنب مسجد جامع ۶۳۵۹۱۴۶۳۳۹ ۵۲۵۷۰۵۳۴ – ۵۲۵۷۶۶۱۳ ۵۲۵۷۲۰۱۰
تبلیغات اسلامی حجت الاسلام ساداتی هندیجان شمالی کوی فرهنگیان ۵۲۵۷۳۴۵۶ ۵۲۵۷۳۴۵۶
تعاون،کار،رفاه و تامین اجتماعی زهرا بریحی نژاد خیابان شهید مفتح ۵۲۵۷۵۴۹۵ – ۵۲۵۷۳۴۳۰ ۵۲۵۷۰۵۴۵
ثبت احوال قادر احمدیار خیابان امام خمینی(ره) ۶۳۵۹۱۷۶۳۱۹ ۵۲۵۷۱۸۰۰ – ۵۲۵۷۶۴۲۲ ۵۲۵۷۲۲۲۰
جهاد کشاورزی جمشید اسلامیان خیابان امیرکبیر ۶۳۵۹۱۵۴۴۶۱ ۵۲۵۷۲۳۰۰ – ۵۲۵۷۲۰۷۷ ۵۲۵۷۲۰۷۸
دانشگاه آزاد اسلامی مقداد آیینه بند انتهای خیابان شهید مطهری ۶۳۵۹۱۶۵۱۹۸ ۵۲۵۷۱۰۷۰ – ۵۲۵۷۱۷۸۸ ۵۲۵۷۱۰۷۰
دانشگاه پیام نور دکتر رحیمی میدان خلیج فارس-جنب کارخانه یخ ۶۳۵۹۱۵۴۷۹۸ ۵۲۵۷۳۹۰۰ ۵۲۵۷۰۰۵۰
امام جمعه حجت الاسلام حسینی خیابان امام خمینی (ره) ۶۳۵۹۱۵۴۳۸۴ ۵۲۵۷۴۲۵۴ ۵۲۵۷۰۳۸۸
راه  و شهرسازی حجت اله ابوعلی ابتدای جاده کمربندی هندیجان – دیلم ۶۱۳۳۷۶۳۱۱۴ ۵۲۵۷۱۶۷۶ ۵۲۵۷۴۱۰۰
ستاد بازسازی عتبات عالیات جواد شیرعلی خیابان امام حسین جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ۵۲۵۷۳۲۸۸ ۵۲۵۷۳۲۸۸
شبکه بهداشت و درمان دکتر داود رئیسی تقاطع خیابان امام خمینی(ره) و خیابان بسیج ۶۳۵۹۱۵۴۴۵۷ ۵۲۵۷۲۲۷۷ – ۵۲۵۷۲۵۰۰ ۵۲۵۷۲۴۴۰
شبکه دامپزشکی دکتر روح الله قنواتی خیابان امام خمینی(ره) ۶۳۵۹۱۵۴۴۳۵ ۵۲۵۷۶۴۶۹ – ۵۲۵۷۲۹۶۹ ۵۲۵۷۵۰۰۱
شهرداری محمود طاهری نیا خیابان بسیج امامیه- روبرو شاه مشهد ۵۲۵۷۲۱۱۲ – ۵۲۵۷۲۰۱۲ ۵۲۵۷۲۸۸۷
شیلات فرامرز مزارعی خیابان بسیج-کوی ۵۳۳ دستگاه ۶۳۵۹۱۵۴۵۱۷ ۵۲۵۷۲۶۵۶ – ۵۲۵۷۲۳۵۵ ۵۲۵۷۲۴۳۳
صندوق مهر امام رضا(ع) مهدی عبادی بلوار ساحلی-مستقر در ساختمان فرمانداری ۶۳۵۹۱۶۳۳۱۹ ۵۲۵۷۱۱۸۸ ۵۲۵۷۱۶۸۸
صنعت،معدن و تجارت علی شریفات خیابان انقلاب ۶۳۵۹۱۷۴۸۳۵ ۵۲۵۷۰۴۷۰ ۵۲۵۷۱۰۴۰
فرهنگ و ارشاد اسلامی مسعود میرزاپور خیابان امام حسین (ع) ۶۳۵۹۱۱۷۸۹۸ ۵۲۵۷۰۳۹۹ – ۵۲۵۷۰۴۹۲ ۵۲۵۷۰۵۱۶
فنی و حرفه ای یدالله  سلیمانی ابتدای جاده کمربندی هندیجان-دیلم ۵۲۵۷۱۰۶۵ – ۵۲۵۷۰۳۳۳ ۵۲۵۷۰۳۰۰
کتابخانه های عمومی فاطمه شولی خیابان بسیج روبروی شبکه بهداشت و درمان ۶۳۵۹۱۷۴۷۶۳ ۵۲۵۷۲۶۳۸ – ۵۲۵۷۲۶۳۷ ۵۲۵۷۲۶۳۷
کمیته امداد امام خمینی(ره) اسماعیل پورعبدالله بلوار چمران ۵۲۵۷۶۴۱۱ – ۵۲۵۷۲۹۲۹ ۵۲۵۷۲۰۴۰
گاز سیف الله قنواتی بلوار چمران – جنب بیمارستان شهدا ۶۳۵۹۱۴۴۸۸۶ ۵۲۵۷۳۰۶۰ – ۵۲۵۷۲۳۸۰ ۵۲۵۷۲۱۹۹
مخابرات سید عبدالرضا حسینی خیابان امام حسین(ع) ۶۳۵۹۱۴۱۱۱۱ ۵۲۵۷۳۵۳۵ – ۵۲۵۷۳۱۲۱ ۵۲۵۷۶۲۳۳
منابع طبیعی و آبخیزداری آرش طیب خیایان ارسطو- جنب ورزشگاه تختی ۶۳۵۹۱۵۴۴۴۱ ۵۲۵۷۰۶۰۶ ۵۲۵۷۰۶۰۶
ورزش و جوانان عبدالحسین محسنی خیابان بسیج -استادیوم جهان پهلوان تختی ۶۳۵۹۱۷۵۳۶۳ ۵۲۵۷۱۷۴۴ – ۵۲۵۷۲۳۲۰ ۵۲۵۷۲۳۲۰
هلال احمر وهاب شیرعلی خیابان امام خمینی(ره) ۶۳۵۹۱۴۳۱۴۵ ۵۲۵۷۲۵۱۶ – ۵۲۵۷۴۷۲۷ ۵۲۵۷۲۷۲۸
هواشناسی محمد مریدی بلوار پاسداران ۵۲۵۷۶۰۱۰ ۵۲۵۷۶۰۱۰
 آب و فاضلاب روستایی   منوچهر شکاری خیابان امام حسین روبروی اداره فرهگ و ارشاد ۵۲۵۷۱۴۷۴ ۵۲۵۷۱۴۷۴
دادگستری    سید محمود هاشمی خیابان امام خمینی(ره)روبروی هلال احمر ۵۲۵۷۲۲۰۰-۵۲۵۷۳۰۱۱ ۵۲۵۷۳۰۱۱
گمرک سعید خواجه حسنی سجافی ۵۲۵۷۹۸۹۵ ۵۲۵۷۵۸۹۵
بندر سجافی     امرالله درویشی بندر سجافی ۵۲۵۷۹۹۱۹-۵۲۵۷۹۸۰۱ ۵۲۵۷۵۹۱۱
 ثبت اسناد و املاک    رستم احمدی هندیجان جنوبی-جنب دبیرستان آیت الله خامنه ای
حفاظت محیط زیست  مصطفی حق زاده خیابان امام حسین روبروی اداره فرهنگ و   ارشاد               ۵۲۵۷۷۶۲۶ ۵۲۵۷۷۶۲۶
شورای شهر هندیجان امیرعباس غزالی خیابان بسیج جنب پارک ۱۸ فروردین ۶۳۵۹۱۷۱۸۳۴ ۵۲۵۷۵۰۸۸ ۵۲۵۷۵۰۸۸
شهرداری زهره امیر شکاری شهر زهره-میدام امام علی(ع) ۶۳۵۸۱۵۱۱۳۵ ۵۲۵۹۵۷۱۱ ۵۲۵۹۵۴۷۰
اوقاف و امور خیریه مصطفی عبادی شهرک شهیدباهنر-فرهنگسرای فارابی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فرهاد عبادی زاده خیابان بسیج جنب شورای اسلامی شهر ۶۳۵۹۱۶۴۹۴۵ ۵۲۵۷۵۲۱۰ ۵۲۵۷۵۲۱۰
راهنمایی و رانندگی جواد رستمی هندیجان شمالی-بلوار چمران ۵۲۵۷۵۴۱۰ ۵۲۵۷۰۵۶۶
بیمارستان شهداء ندا توکلی هندیجان شمالی-بلوار چمران ۵۲۵۷۰۱۶۵ ۵۲۵۷۰۱۶۵
فرماندهی انتظامی نصیر ابدالی هندیجان شمالی خیابان امیرکبیر ۵۲۵۷۶۴۰۰-۵۲۵۷۴۳۱۱ ۵۲۵۷۶۲۱۱
ناحیه مقاومت بسیج روح الله قاسمی هندیجان شمالی بلوار چمران ۵۲۵۷۲۶۶۶-۵۲۵۷۲۷۷ ۵۲۵۷۳۷۴۶
در حال بروزرسانی