تماس با ما

هندیجان – بلوار ساحلی – فرمانداری شهرستان هندیجان کد پستی  ۶۳۵۹۱۶۳۱۳۱

تلفن : ۵۲۵۷۳۱۱۱ – ۵۲۵۷۲۱۱۱ – (۰۶۱)

نمابر :  ۵۲۵۷۳۱۱۲ – (۰۶۱)

رایانامه:  hendijan(at)ostan-kz.gov.ir 

 تلفن گویای سامد (سامانه ارتباطات مردم و دولت): ۱۱۱