موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی:

شهرستان هندیجان در نیمه جنوبی استان خوزستان و در جنوب شرقی شهر اهواز، بین” ۱۱°۴۹ تا “۱۲ °۵۰ طول شرقی ( ۴۹ درجه و ۱۱ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۱۲ دقیقه) از نصف النهارگرینویچ و “۰ ° ۳۰ تا “۳۵ °۳۰ عرض شمالی (۳۰ درجه و ۰ دقیقه تا ۳۰ درجه و ۳۵ دقیقه ) از خط استوا قرار گرفته ‌است. شهر هندیجان در کنار رودخانه زهره قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا ۵ متر می باشد.
شهرستان هندیجان از شمال به شهرستان امیدیه، از شرق به شهرستان بهبهان، از جنوب شرق به استان بوشهر، از جنوب به خلیج فارس و از غرب به شهرستان ماهشهر محدود می گردد.