بازدید فرماندار شهرستان هندیجان از مبادی خروجی و ورودی هندیجان

گزارش تصویری/بازدید مهندس بویری فرماندار هندیجان از تور ایست بازرسی،پایش و کنترل کروناویروس هندیجان واقع در خروجی هندیجان میدان لنج و سه راهی دهملاء شامگاه دوشنبه ۴ فروردین ماه ۱۳۹۹

سهم هر شهروند در مهار کرونا
#ماندن در خانه

۱۳