فرماندار هندیجان از پروژه شبکه آبیاری تجهیز و نوسازی زهکشی زیرزمینی ناحیه عمرانی R3 شهرستان هندیجان بازدید نمود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان هندیجان، فرماندار هندیجان از پروژه شبکه آبیاری تجهیز و نوسازی زهکشی زیرزمینی ناحیه عمرانی R3 شهرستان هندیجان بازدید نمود.

جعفری نسب در این بازدید اظهار داشت: سطح این پروژه ۵۰۰۰ هکتار می باشد که تا پایان امسال ۲۵% آن به بهره برداری خواهد رسید و در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.
۳۰۲۳