اعضای هیات اجرایی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان در شهرستان هندیجان انتخاب شدند

در جلسه ای با حضور جمعی از مسئولین تعداد ۸ نفر از معتمدین حاضر در جلسه به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی البدل هیات اجرایی برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان هندیجان احمد جعفری نسب فرماندار هندیجان در این جلسه خواستار اجرای صحیح و دقیق قانون در تمامی مراحل انتخابات گردید و تاکید نمود: بیشترین حجم فعالیت در زمان انتخابات بر عهده افراد حاضر در این هیأت هستند که از اینرو ضروری است بر کلیه مباحث انتخابات اشرافیت داشته باشند
وی افزود: رأی مردم حق الناسی است که باید به بهترین وجه ممکن از آن حراست و نگهداری شود و همه ما ملزم به صیانت از آرای مردم می باشیم.
۳۰۲۲