توزیع ۱۳۸ هزار لیتر نفت سفید در سطح روستاها و شهر هندیجان

معاون فرماندار هندیجان از توزیع ۱۳۸ هزار لیتر نفت سفید برای مصرف خانواده های بی بضاعت و روستایی در شهرستان هندیجان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری هندیجان، امیر علی توسلی در این خصوص اظهار داشت: با توجه با آغاز فصل سرما در راستای ارائه خدمات و تامین آرامش مردم توزیع نفت سفید در سطح شهر هندیجان و روستاهای تابعه فاقد گاز کشی در حال انجام است.
وی افزود: تا کنون ۳۰ هزار لیتر نفت سفید طی یک مرحله در سطح شهر هندیجان جهت مصرف خانواده های بی بضاعت که منازل آنها فاقد گاز کشی است توزیع گردیده است.
توسلی ادامه داد: ۱۰۸ هزار لیتر نفت سفید نیز طی دو مرحله توسط تعاونی های روستایی جهت مصرف روستائیان عزیز در سطح روستاهایی که فاقد شبکه گاز کشی می باشند توزیع شده است.
وی عنوان نمود: توزیع نفت سفید جهت اقشار بی بضاعت و محروم در سطح شهرستان تا پایان فصل سرما به انجام خواهد رسید.
۳۰۰۵